Strona Główna

Witamy na wirtualnej stronie firmy:
Solec Development Sp. z o.o., inwestora
budynku przy ul. Solec 38 w Warszawie.
Zapraszamy do zapoznania się z dokładnym
opisem naszej głównej inwestycji,
oraz dokładnymi rzutami parteru i pięter.
 
 
Znajdziesz tu również bogatą galerię zdjęć,
dzięki której można szczegółowo zapoznać się
z wysokim standardem i jakością wykonania
jaką oferujemy naszym klientom.
Polecamy także sprawdzenie zakładki oferty
gdzie publikujemy aktualne oferty lokali do wynajęcia i na sprzedaż.

Zawsze chętnie odpowiemy
na wszystkie szczegółowe pytania
pod warszawskim numerem telefonu:
22 458-22-97 dostępnym w dni robocze
w godzinach od 8.30 do 15.30, lub mailowo.
Zapytania proszę wysyłać na adresy
zamieszczone w zakładce Kontakt.
 

Polityka ochrony danych osobowych

Informujemy że, administratorem posiadanych przez nas danych osobowych jest spółka pod firmą Solec Development Sp. z o. o.,
ul. Solec 38, 00-394 Warszawa, numer telefonu: 22 458 22 96/97, e-mail: biuro@solec38.waw.pl,dalej: „Administrator”.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu :
1) realizacji umowy, której jesteście Państwo stroną albo kontaktu z Państwem w związku z realizacją umowy zawartej z podmiotem, w którym jesteście zatrudnieni (w takim przypadku Państwa dane posiadamy od tego podmiotu;
2) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z przedmiotowej umowy,
3) wykonania przez Administratora obowiązków w zakresie przechowywania dokumentów związanych z realizacją umowy, które to obowiązki wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w wymienionych powyżej celach odpowiednio na podstawie przesłanki:
Ad 1) w przypadku realizacji umowy, której jesteście Państwo stroną – na podstawie przesłanki niezbędności jej zrealizowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); a w przypadku realizacji umowy z Państwa pracodawcą – na podstawie niezbędności do zrealizowania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
Ad 2) niezbędności do zrealizowania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
Ad 3) niezbędności do wykonania przez administratora obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czyli art. 6 ust. 1 c) RODO.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa; jak również podmiotom współpracującym z Administratorem.
Państwa dane osobowe będą przechowywane w wymienionych powyżej celach odpowiednio:
Ad 1) przez czas trwania i realizowania umowy;
Ad 2) do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a w razie wszczęcia postępowania, do czasu jego prawomocnego zakończenia;
Ad 3) do upływu okresu, przez jaki Administrator zobowiązany jest archiwizować dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – które to prawa można zrealizować kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@solec38.waw.p. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.
Jeśli dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od Państwa, to informujemy, że ich podanie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji umowy. Szczegóły w dokumencie: Polityka ochrony danych osobowych