Polityka cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji,
wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne,
w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są
do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp
jest operator Serwisu Solec Development Sp. z o.o.
z siedzibą pod adresem ul. Solec 38, Warszawa.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu
do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania
ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną
do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć,
w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie
ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu),
dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie
Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików
cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”
(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies
lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług
dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies
wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie
informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie”
wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu
Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie
Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych
do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania
stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików
cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących
z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Polityka ochrony danych osobowych

Informujemy że, administratorem posiadanych przez nas danych osobowych jest spółka pod firmą Solec Development Sp. z o. o.,
ul. Solec 38, 00-394 Warszawa, numer telefonu: 22 458 22 96/97, e-mail: biuro@solec38.waw.pl,dalej: „Administrator”.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu :
1) realizacji umowy, której jesteście Państwo stroną albo kontaktu z Państwem w związku z realizacją umowy zawartej z podmiotem, w którym jesteście zatrudnieni (w takim przypadku Państwa dane posiadamy od tego podmiotu;
2) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z przedmiotowej umowy,
3) wykonania przez Administratora obowiązków w zakresie przechowywania dokumentów związanych z realizacją umowy, które to obowiązki wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w wymienionych powyżej celach odpowiednio na podstawie przesłanki:
Ad 1) w przypadku realizacji umowy, której jesteście Państwo stroną – na podstawie przesłanki niezbędności jej zrealizowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); a w przypadku realizacji umowy z Państwa pracodawcą – na podstawie niezbędności do zrealizowania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
Ad 2) niezbędności do zrealizowania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
Ad 3) niezbędności do wykonania przez administratora obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czyli art. 6 ust. 1 c) RODO.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa; jak również podmiotom współpracującym z Administratorem.
Państwa dane osobowe będą przechowywane w wymienionych powyżej celach odpowiednio:
Ad 1) przez czas trwania i realizowania umowy;
Ad 2) do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a w razie wszczęcia postępowania, do czasu jego prawomocnego zakończenia;
Ad 3) do upływu okresu, przez jaki Administrator zobowiązany jest archiwizować dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – które to prawa można zrealizować kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@solec38.waw.p. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.
Jeśli dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od Państwa, to informujemy, że ich podanie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji umowy. Szczegóły w dokumencie: Polityka ochrony danych osobowych